Archiwizacja dokumentacji
Współpraca z profesjonalnymi wykonawcami napraw bieżących i usług remontowych.

Księgowość
Naliczanie opłat
Rozliczanie mediów

Usługi administracyjne dla wspólnot mieszkaniowych Trzebnica

Odwiedź nas

Kontakt

+48 667 206 049
 biuro@zarzadzanienieruchomosciami.com

ul. Jana Pawła II 1
55-100 Trzebnica

Zarządzanie Nieruchomościami Trzebnica

Czynności związane z zarządzaniem nieruchomością wykonujemy korzystając z usług wyspecjalizowanych firm, częściowo we własnym zakresie co pozwala na obniżenie kosztów utrzymania nieruchomości.

ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ

Zarządzanie Nieruchomościami Trzebnica

Zajmujemy się m.in.: prowadzeniem prawidłowej, zgodnej z obowiązującymi przepisami ewidencji przychodów i kosztów Wspólnoty, pobieraniem i rozliczanie opłat z tytułu zaliczek za media dostarczane do mieszkań właścicieli.

OBSŁUGA KSIĘGOWA

Zarządzanie Nieruchomościami Trzebnica

Zajmujemy się prowadzeniem dokumentów eksploatacyjnych, finansowych i technicznych nieruchomości wspólnej, obsługa zebrań, przygotowywanie uchwał i innych aktów prawnych, zawierania umów na dostawy energii elektrycznej, energii cieplnej, wody i gazu, odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości, dozoru – monitoringu, utrzymania czystości.

Nadzorujemy wszystkie czynności związane z utrzymaniem i eksploatacją budynku. Realizujemy też czynności techniczne, takie jak np. prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wspólnej zgodnie z przepisami prawa budowlanego, wykonywanie lub zlecanie okresowych przeglądów, sporządzanie protokołów dotyczących stanu.

Czynności techniczne

NASZE USŁUGI